Årsredovisning 2014

14 juni, 2015

årsredovisning

Försäljningen inledes trögt 2014 men under året med besparingar från 2013 och stabil orderingång under sommaren samt att GLOAB körde verksamheten fullt under semestern slutade 2014 tillfredställande. Sommaren är bästa tiden att ta marknadsandelar då insatser till företag med full verksamhet gav stark orderingång under hösten. Sverige och verksamhet med semesterstängt är inte som industrin ser ut.

Försäljningen steg med drygt 21% till 22.264T. Resultat efter finansiella poster blev 2.858soliditeten 23.8. Under året har höga amorteringar till finansiärer bidraget till en stabil grund. Under den sämsta tiden investerade GLOAB i en robotcell tack vare en trogen bank i SPARBANKEN I Enköping och visade sig va ett lyckodrag. Detaljer med lägst avkastning bearbetas nu med avsevärt bättre marginaler och duktig personal kan bearbeta fler detaljer med god marginal. GLOAB flyttar nu äldre maskiner till ny lokal för att modernisera ytterligare för framtiden( se nyheter). Under 2015 har GLOAB investerat i ny maskin som fram till augusti bearbetar lager så att leveranssäkerheten garanteras.  2015kommer GLOAB har full produktion under sommaren igen och kommer visa ett ännu större positivt resultat 2015.GLOAB planerar 2016 för både ökad samt ev. avmattad marknad.

LEDNINGSGRUPPEN