GLOAB Härkeberga

4 juni, 2015

GLOAB Härkeberga

Ny enhet ger plats……

GLOAB öppnar enhet på landet. Vi flyttar alla äldre maskiner tex planslip, hening, rundslipningmaskiner samt supportsvarv och en del utrustning som har en låg bearbetningsgrad. Personalen som kommer arbeta där får en trevlig lantlig miljö.

Lokalen är utrustad med ny luftanläggning och blir utrustad som en fullgod verksamhet. Detta bereder mer plats åt serieproduktion i nuvarande lokal. 

GLOAB HÄRKEBERGA blir inte en egen ekonomisk enhet utan ingår i GLOAB.

LEDNINGSGRUPPEN