Löpande arbete med att försöka minska spridningen av Covid-19

18 november, 2020

images

GLOAB arbetar löpande sedan mars med att försöka minska spridningen gällande Covid-19. Det har varit och är en tuff tid för GLOAB och 2020 har satt oss alla på prov gällande företagande. Vissa går som tåget och en del kämpar vecka för vecka. För de företagen som mattan har ryckts bort helt under deras fötter lider GLOAB och personal verkligen med.

Genom förebyggande åtgärder tillsammans med våra leverantörer undvek vi smittspridning och årets planerade underhåll är nu genomförda och vi kan snabbt öka produktionen när marknaden vänder positivt. Dock inför vi nu besöksförbud till året ut från 2020-11-17

– Tack alla leverantörer och kunder fram till nu, hoppas vi går in i 2021 ljusare en ljusets ljus.

FÖRETAGSLEDNINGEN