Omcertifiering 2015

15 september, 2015

SP Certifiering 2015

Certifiering av 3 st certifikat klart och mot nya mål och förbättringar i alla led styr verksamheten.

LEDNINGSGRUPPEN