Revisioner av företagt 13-14/8

18 augusti, 2014

ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007

Resultat (utdrag)

Styrkor och förbättringsområden

Styrkor: * Företaget upplevs som mycket drivande och har ständigt idéer hur verksamheten skall förbättras

* Ledningssystemet används mycket aktivt för att leda företaget

* Livscykelanalys genomförd för den största produkten bl.a som en förberedelse för kommande förändring av ISO 14001

* Företaget är mycket intresserade och aktivt rörande socialt ansvarstagande

* Listan med ständiga förbättringar är mycket bra

Förbättringsförslag redovisas separat.