Sekretesspolicy

GLOAB Konsult AB, hädanefter kallad ”Bolaget/bolaget” eller ”vi/oss”, respekterar personers rätt till privatliv och vi tar våra relaterade rättsliga förpliktelser på allvar. Vi strävar efter att alltid vara transparenta om vår behandling av information. Därför har vi tagit fram denna policy som täcker hur vi samlar in, använder, lagrar och överför information om personuppgifter.

E-post

För att kunna hålla en löpande kontakt med kunder, leverantörer och andra intressenter hanteras och sparas information om personer i form av namn, e-postadresser och telefonnummer i vår e-post databas. Dessa uppgifter finns kvar i vårt system så länge det finns affärsmässiga skäl att informationen behålls. Om personer lämnar sin anställning i organisationer som vi samarbetar med ser vi till att dessa personers uppgifter raderas från våra system inom rimlig tid.

Pappersmedia

På papper hanteras i huvudsak endast uppgifter om våra anställda. Syftet med att lagra och hantera dessa uppgifter är dels för att kunna hålla en fungerande kontakt med våra anställda, betala ut ersättningar och liknande. Vi hanterar vissa av dessa personuppgifter för att efterleva krav i lagstiftning, se längre fram i detta avsnitt. Dessa uppgifter raderas inom rimlig tid efter att person slutat i bolaget. Dock sparas sådana personuppgifter enligt krav i lagstiftning såsom skattelagstiftning, bokföringslagstiftning och liknande. Så snart annan lag tillåter, inom rimlig tid, raderas även dessa uppgifter.

Webbsida

Genom att fortsätta surfa på vår webbplats eller använda funktioner samtycker personer till användningen av informationen enligt förklaringen i denna policy.

Vi ska vara medvetna om att vår webbplats kan innehålla tredjepartslösningar och cookies eller länkar till externa webbplatser. Vi har tagit rimliga åtgärder för att säkerställa att dessa företag tydligt identifierar sig och hanterar dina uppgifter på lämpligt sätt. Dock kommer tredjepartsanvändning av informationen bli föremål för deras integritetspolicy och inte vår.

1. INSAMLING

Den information som vi samlar in beror på omständigheterna och vilka funktioner som används, t.ex. vi behöver namn, företag och e-postadress när personer skickar meddelande via formulär (på hemsidan). Bolaget kommer att behålla och behandla alla dessa personuppgifter (dvs. all slags information som direkt eller indirekt kan hänvisas till en fysisk levande person) i enlighet med gällande lag och lämnar inte ut personuppgifter till tredje part, utöver än vad som uttryckligen beskrivs i denna policy. Om personer lämnar några personuppgifter om andra personer än sig själva, måste de se till att ha vederbörandes tillåtelse att lämna information till oss och att ha gjort dem medvetna om villkoren i denna policy.

Personer som använder vår hemsida registrerar vi automatiskt information om deras användning, besökta sidor samt information om den enhet som använder och internetanslutning. Vi gör det på följande sätt:

Loggar:

När våra tjänster används, blir vissa uppgifter registrerade i våra loggfiler som IP-adress, operativsystem, ort, typ av webbläsare, vilka sidor som besökts och klickade länkar som skickade personen till en viss webbsida.

2. ANVÄNDNING, LAGRING OCH SÄKERHET

Vi använder den information som vi samlar in, inklusive personuppgifter, för att tillhandahålla, underhålla, skydda, förbättra vår webbplats samt för kontakten med kunder till bolaget.

Bolagets hemsida lagrar och bearbetar information inom de geografiska gränserna för EU. Bolaget kan emellertid använda tilläggstjänster och behandla eller dela informationen med tredje part i andra länder än Sverige, där personer kan ha färre lagliga rättigheter i förhållande till sin information. Bolaget behandlar dock bara uppgifter enligt beskrivningen i denna policy.

Vi upprätthåller lämpliga organisatoriska och tekniska skyddsåtgärder för att skydda personuppgifter mot förlust, missbruk eller obehörig tillgång, avslöjande, ändring eller förstörelse. Vi försöker också se till att våra tjänsteleverantörer gör detsamma. Tyvärr kan inget system garanteras som helt säkert och det finns en inneboende risk med att överföra information över internet. Det kan vara möjligt för en icke-närstående part att olagligt fånga upp eller komma åt sådana sändningar. Den som anser att personuppgifter under vår kontroll har äventyrats, inklusive tillgång till eventuella konton personen har hos oss, ber vi vänligen kontakta oss genast med hjälp av uppgifterna nedan.

3. SPRIDNING AV UPPGIFTER

För att förbättra webbplatsen kan information om användning delas med företag som tillhandahåller verktyg för att analysera data.

Vissa delar av hemsidan kan ha inbäddat innehåll från tredje part, exempelvis sociala medier. Den som interagerar med dessa tjänster ska vara medveten om att de kan samla in information om dem samt om deras interaktion med innehållet.

Vi kan överlämna personuppgifter till brottsbekämpande organ, myndigheter, internetleverantörer och organisationer för innehållsskydd utifrån vad som krävs eller är tillåtet enligt lag.

Vi kommer inte sälja personuppgifter eller överföra dem till verksamheter där de kan antas användas till direktmarknadsföring eller försäljning.

4. PERSONERS RÄTTIGHETER

Den som vill sluta ta emot Nyhetsbrev från oss, ombeds vänligen klicka på länken längst ner i det aktuella nyhetsbrevet. Observera att detta inte kommer att avregistrera från all kommunikation, bara nyhetsbrevet.

Den som vill veta vilka personuppgifter som vi har om dem eller önskar att vi ska ta bort personuppgifterna från systemet, ber vi kontakta oss genom att använda kontaktuppgifterna nedan. Vi kommer att använda oss av lämpliga resurser för att leverera, korrigera eller ta bort personuppgifter från i systemet inom rimlig tid. För att skydda personers integritet kräver vi att de bevisar sin identitet innan de ges tillgång till sina personuppgifter. Observera att vi kan vara skyldiga att behålla viss information enligt lag och att det i egenskap som kund i bolaget ger oss vissa rättigheter att föra register.

Användare har rätt att framföra klagan till Datainspektionen, som är tillsynsmyndighet, ifall personen anser att bolaget inte fullföljer sina skyldigheter.

5. COOKIES OCH SPÅRNINGSTEKNIK

Webbplatsen och våra tjänsteleverantörer kan använda cookies och spårningsteknologi för att vi ska kunna analysera användningen av vår webbplats och för att förbättra hemsidan baserat på ditt beteende eller annan information som du gett upphov till.

5.1 Cookies

En cookie, även kallat kakor, är en liten textfil som skickas av en webbplats till din dator eller mobilenhet där den sedan lagras i din webbläsare. En cookie innehåller begränsade icke-personliga data, vanligtvis en unik identifierare och namnet på webbplatsen. Detta gör det möjligt för en webbplats att känna igen dig när du förflyttar dig på webbplatsen och / eller varje gång du återkommer. Cookies används för många olika ändamål, för att komma ihåg val och inställningar, för att analysera hur webbplatsen används. Cookies kan skapas av webbplatsen som besöks eller av en annan organisation som tillhandahåller tjänster till den webbplatsen, till exempel ett analysverktyg för besöksstatistik. De kommer antingen att lagras under besöket (en så kallad ”session cookie”) eller så lagras de på din enhet under en viss period, vilket kan vara månader eller till och med år, för att komma ihåg personen vid återbesök.

Vi kan använda Google Analytics för att samla in statistisk om hur vår webbplats används. Google Analytics använder information som din IP-adress, webbläsartyp och unika identifierare som lagras i cookies på enhet för att registrera hur användare interagerar med vår webbplats.

Vi kan använda AddThis för att du ska kunna skapa och dela länkar till innehållet på vår webbplats över sociala nätverk. Det är viktigt att notera att AddThis (tredjepart) cookies kan använda uppgifter som samlats in för att ge annonsörer och marknadsförare profilinformation för målinriktad och beteendestyrd annonsering.

5.1.1 Hantera Kakor

Användare kan enkelt välja hur cookies hanteras genom sina webbläsarinställningar, inklusive att blockera eller ta bort alla cookies. Observera att om du väljer att blockera cookies, kan våra tjänster och webbplats sluta att fungerar korrekt. Varje webbläsare är olika, så använd menyn ”Hjälp” i din webbläsare för att lära dig hur du ändrar dina cookie-inställningar.

6. UPPDATERINGAR

Denna policy kan uppdateras och användare bör kolla denna policy emellanåt för uppdateringar. Om vi ändrar policyn på ett väsentligt sätt kommer ett meddelande att läggas ut på vår hemsida. Datumet för den senaste uppdateringen visas högst upp på den här sidan.

7. KONTAKTA OSS

Om du har några frågor eller funderingar om bolagets insamling, användning, lagring, utlämnande eller överföring av information eller cookies och spårningstekniker som används, eller om du tror att det har skett ett brott mot denna policy, vänligen maila oss på gloab(a)gloab.se eller skicka vanlig post till GLOAB AB, Gesällgatan 17, 74539 Enköping. Vi svarar så snart som möjligt. Vi kan kontakta dig under processen för att få ytterligare information om det behövs.